Rupsmaaier voor natuurbehoud

Om de natuur zoveel mogelijk in stand te houden, is een zorgvuldige verzorging noodzakelijk. Vooral moeilijk begaanbare natuurterreinen vragen om een doordachte werkwijze. De Vries is specialist in het plaggen en maaien van allerlei soorten terreinen. Natte gebieden bewerken we bijvoorbeeld met de rupsmaaier, omdat we alleen zo het natuurlijke systeem niet verstoren.

Veilig maaien met de rupsmaaier

Elk type plant groeit in een bepaalde grondsoort. Verandert deze grondsoort van samenstelling, dan kan de plant niet meer goed groeien. Te zware machines tasten de natte grond aan. Om dit te voorkomen werkt De Vries met de speciale rupsmaaier. De rupsmaaier werkt zorgvuldig en verantwoord. Zo bent u verzekerd van een mooi natuurgebied dat ook in de toekomst zijn pracht behoudt.

Voor elke klus de oplossing

Voor elk natuurgebied vinden wij de juiste oplossing. Hierbij putten we uit onze jarenlange ervaring in het plaggen en maaien van moeilijk begaanbare natuurterreinen. Voor natte gebieden gebruiken we onze speciale rupsmaaier, maar ook de wetlandtrack kan de oplossing zijn. Voor andere grondsoorten hebben we weer andere machines. Is er voor een specifieke opdracht geen materiaal beschikbaar, dan lossen we dit op door zelf materiaal te ontwikkelen.