direct contact bekijk projecten

It Riet Oan!

Dit project beoogt een nieuwe maaimachine en hakselmachine te ontwikkelen waarmee zowel kleine gewassen (klein riet en gras), als grote gewassen (zoals groot riet en wilgen) schoon en op de juiste lengte(s) verwerkt kunnen worden. Deze machines moeten op drassig land kunnen werken, waar de huidige hakselaars deze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Dankzij deze machines kan een huidig afvalproduct (het gemaaide riet of gras) worden gebruikt als een duurzame grondstof.

Dit project bestaat uit het ontwerpen, bouwen en testen van twee machines: een maai- en een hakselmachine. De eerste machine maait en wierst kleine gewassen. De tweede machine heeft twee toepassingen. Bij klein gewas zuigt de machine het wiers op om het te hakselen en werpt het vervolgens in de hoogkieper die op de tweede machine geplaatst wordt. Bij groot gewas zaagt de tweede machine het grote gewas om het direct te hakselen. Beide machines verwerken gewassen die op drassig land groeien. Ze dienen de gewassen schoon en op de juiste lengte te snijden. Daarvoor dient een lichte constructie te worden gebouwd, zodat deze niet te ver wegzakt in het drassige land. Tegelijkertijd moeten de machines de kracht hebben om de taken uit te voeren. Dat levert extra gewicht op. Bovendien dienen deze handelingen aan de voorkant van de machines uitgevoerd te worden, waardoor veel gewicht aan de voorkant zit en de balans van de machine een heikel punt wordt. In dit traject wil De Vries Cornjum deze problemen oplossen.

Meer weten over De Vries?
volg ons op:
Facebook
Youtube
LinkedIn